Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miasta Zduńska Wola

Adres:

ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Telefon: 43 825-02-00

Faks: 43 825-02-02

E-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl