Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA ogłasza KONKURS PLASTYCZNY z dziedziny planowania przestrzennego pt. „Wizja Zduńskiej Woli w przyszłości”

Konkurs trwać będzie w terminie od 29 września 2017 roku do 22 lutego 2018 roku.

Prace mogą być składane w kategoriach:

  1. Uczniowie klas I - IV szkół podstawowych.
  2. Uczniowie klas V - VII szkół podstawowych i klas oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych.
  3. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

 

CELE KONKURSU:

  1. Budowanie świadomości obywatelskiej u młodzieży.
  2. Zaangażowanie młodzieży w procesy kreowania polityki przestrzennej w mieście.
  3. Uświadomienie młodzieży roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzennej, sprowokowanie dyskusji na temat idealnej wizji rozwoju miasta w kontekście kształtowania wspólnej przestrzeni miejskiej.
  4. Rozwój umiejętności krytycznego spojrzenia na problemy związane z przestrzenią wspólną w mieście i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.
  5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
  6. Rozwijanie umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej.
  7. Zachęcenie nauczycieli do realizacji programu edukacyjnego związanego z planowaniem przestrzennym.

 

Regulamin konkursu zamieszczony zostanie na stronie Urzędu Miasta: www.zdunskawola.pl oraz zdunska-wola.e-ppp.pl  w terminie do 12 października 2017 r.

 

NAGRODY:

- 3 nagrody główne dla klas o wartości po 3.000 zł każda /po jednej dla danej kategorii/

- 9 wyróżnień dla klas o wartości po 1.000 zł każda /po trzy dla danej kategorii/

/łączna pula nagród 18.000 zł/

 

KONKURS ZORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót