Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wśród najbliższych działań planowanych w projekcie należy wskazać spotkanie - Planowanie partycypacyjne zaplanowane na wrzesień tego roku.

Na spotkanie zaproszony  będzie interdyscyplinarny zespół ekspertów złożony z urbanistów, architektów, socjologów (w celu wskazania na istotne aspekty środowiskowo-społeczne) oraz urzędnicy z komórki planowania przestrzennego.

Celem spotkania będą:

  • prezentacja proponowanej koncepcji Studium w zakresie wstępnej koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego,
  • wypracowanie wariantowych propozycji zmian.

 

Powrót